Kancelaria

Kancelaria prowadzi zarówno obsługę osób fizycznych, jak również przedsiębiorców. Kancelaria zapewnia obsługę w następujących dziedzinach prawa:

  • prawo cywilne
  • prawo rodzinne
  • prawo administracyjne
  • prawo pracy

W zakresie usługi prowadzenia poszczególnych spraw Kancelaria oferuje: udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych ze sprawą, sporządzanie pism przygotowawczych skierowanych do strony przeciwnej, sporządzanie wezwań do zapłaty, sporządzanie pism sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami i organami administracji oraz instytucjami społecznymi, reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi.